Görevleri

Cami Hizmetleri Daire Başkanlığı

İbadet yerlerinin yönetimi, ibadet hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili hizmetleri yürütür.
 GÖREVLERİ:
1) Cami ve mescitleri ibadete açmak, yönetmek ve ibadet hizmetlerini yürütmek
2) Dinî gün ve gecelerde programlar düzenlemek.
3) Camilerde okuma salonları açmak ve bunlarla ilgili işleri yürütmek.
4) Camiler ve Din Görevlileri Haftasında programlar düzenlemek, bununla ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
5)  Kablosuz yayın ve merkezi ezan ve vaaz sistemi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
6) Müftülük, cami görevlileri, cami banileri, cami dernek yöneticileri ve cemaat arasındaki ilişkilerinin geliştirilmesi konusunda gerekli çalışmalar yapmak,
7) İhtiyaç duyulan camilerde dini danışmanlık büroları açılmasıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek
8) Camilerdeki temizlik işlerinin Belediyeler tarafından yapılmasıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
9) Cami dersleriyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
10) Cami yaptıran kişi ve kuruluşlara Takdirname Belgesi verilmesi konusundaki işlemleri yapmak,
11) Cami görevlilerinin kariyer sistemine göre yetişmeleri ve istihdam konusunda çalışmalar yapmak,
12) Olağan üstü hallerde sunulacak din hizmetleriyle ilgili çalışmaları planlamak ve yürütmek,
13) Cenaze işleri ve mezarlıklarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
14) Cami hizmetlerinin daha etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi, cami hizmetlerinde kalitenin yükseltilmesi ve camiye ilginin artırılması hususunda gerekli çalışmalar yapmak,
15) Ramazan ayında camilerde sunulacak din hizmetleriyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
​​