İhtida İşlemleri


İhtida etmek isteyen kimse; ilgili mevzuat gereğince bir dilekçe ekinde, dört adet fotoğraf ile yurt içinde mahallî müftülüğe, yurt dışında ise dilekçe, kimlik belgesi ve üç adet fotoğraf ile Din hizmetleri müşavirliğine veya ataşeliğine müracaat edecek, müftü/müşavir/ataşe tarafından müslüman olmak isteyene usulüne uygun şekilde (Din İşleri Yüksek Kurulu’nun “İhtidâ Merasimi” konulu 28/02/1968 tarihli ve 27 no’lu kararı) gerekli telkin yapılacak ve Dinimiz hakkında özlü bilgiler verilecektir.
 
İhtidâ belgeleri, çerçeve desenli ku​​şe kağıt ve birinci hamur kağıt olmak üzere iki türde hazırlanmıştır (Ek-3,4). Her mühtedi için yurt içinde ve yurt dışında üç nüsha belge düzenlenecektir. Bunlardan, kuşe kağıt olan Türkçe-İngilizce İhtidâ belgesi mühtediye verilecektir. Birinci hamur kağıt olan Türkçe belgelerden biri Başkanlığa bir üst yazıyla ve “GİZLİ” kaydıyla gönderilecek, bir nüshası da müftülük, müşavirlik ve ataşeliklerde dosyalanacaktır. İhtidâ edenlerle ilgili bilgiler ayrıca, “İhtidâ Defteri”ne kaydedilecektir.
 
İhtidâ Belgesi ve İhtidâ Defteri arşiv malzemesi olduğundan, sıhhatli bir şekilde muhafaza edilecektir.
 
İhtidâ edenler, isimlerini değiştirmek istedikleri takdirde, yeni isimlerinin nüfus kütüğüne tescili için mahkemeye müracaatla karar aldıracaklardır.​
 

 ​​​
​​