Dergiden Seçmeler

Tüm İçerikten Arama
Başlık
Açıklama
Detay
Ara
 
Kardeşliğin devamında selamın yeri Prof. Dr. H. Kâmil Yılmaz

İslami telakkide içtimai hayatın harcı kardeşlik ve dostluktur. İslami kardeşlik iman ve rahmet-i ilahiye sayesinde oluşmuş ve tarihî süreçte düşmanlık duygularını ortadan kaldırarak sosyal bir barış ortamı tesis etmiştir.

Selamlaşmak Doç. Dr. Halil Altuntaş

İnsanı “düşünen varlık” diye tanımlamışlar. Güzel, fakat alternatifsiz bir tanım değil.

Evsizlik ve evsizler - Prof. Dr. Ejder Okumuş

Modernlikle birlikte kendini gösteren bireycilik, egoizm, egosantrizm, ailesizlik, aile içi huzursuzluk gibi faktörlerin de arasında yer aldığı birçok amilin etkisiyle ortaya çıkan ve dünya çapında ciddi bir sorun hâline gelen evsizlik, BM’in ilgili birimlerinin ve sosyologların tanımlamaları da dikkate alınarak, bilhassa sosyo-ekonomik bir mesele olarak evi olmamayı, evden mahrum olmayı, evin dışında yaşamayı, ailesiz olmayı, sokakta olmayı, kimsesiz olmayı, düzenli bir barınma mekanına sahip olmamayı, barınaksızlığı ifade etmektedir.

Temel Hak ve Hürriyetler Bağlamında İnsan Onuru - Dr. Yaşar Yiğit

“Hak” ve “Hürriyet” kavramları geçmişte olduğu gibi günümüzde de çeşitli vesilelerle sıkça gündeme gelen ve farklı boyutları ile tartışmalara konu olan iki terimdir.

Mükerrem Olmak Demek - Prof. Dr. H. Kâmil Yılmaz

İnsan bedeniyle de, ruhuyla da mükerrem ve onurludur. İnsanın beden ve suret itibarıyla mükerrem ve en güzel bir biçimde yaratılması, organlarına mütenasip bir suret verilerek onurlandırılmasıdır. İnsan bedeniyle mükerrem ve onurlu olduğu için onun şerefini haleldar edecek her türlü muamele Allah’ın yasakladığı hususlardır.

Şeytanın Kapsama Alanı Dışında Kalanlar - Dr. Ekrem Keleş

Müslümanın işlediği hayırlı işlerin ve amellerin Allah nezdinde kabul görmesi ihlasa bağlıdır. İhlas olmadan yapılacak ameller dünyaları doldursa hiçbir kıymeti yoktur.

Toplumun Desteğe Muhtaç Kesimlerine Sunulan Din Hizmetleri:Doç. Dr. Yaşar Yiğit

Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de baş döndürücü bir hızla sosyal, kültürel, ekonomik ve teknolojik değişimler yaşanmaktadır.

Cami ve Gençlik : Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ

Diyanet İşleri Başkanlığımız 1986 yılından itibaren Ekimin ilk haftasını “Camiler Haftası” olarak kutlamaktadır.

Cami ve Namazla Diriliş: Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Kâbe’nin yeryüzündeki şubeleri, Allah’ın evleri olan camilerimiz, Müslümanlığımızın ve istiklalimizin simgesi olarak yükselen huzur, bilgi, birlik ve ibadet mekânlarımızdır.

​​​​​​​​