Detayı

III. Ezan çalıştayı Samsun'da gerçekleştirildi

20.02.2017

SAMSUN

​  

Başkanlığımızca yürütülen ezan ve salâ hizmetleri başta olmak üzere cami odaklı din hizmetlerinde karşılaşılan sorunları ve çözüm önerilerini görüşmek ve din hizmetlerinde verimliliği artırmak amacıyla 16 Şubat 2017 tarihinde Samsun İl Müftülüğü'nde Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yavuz Ünal, Din Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Yaşar Yiğit, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ali Erbaş ve Cami Hizmetleri Daire Başkanı Selahaddin Çelebi'nin katılımıyla "III. Ezan Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Cami Hizmetleri Daire Başkanı Selahaddin Çelebi, çalıştayın hayırlara vesile olmasını dileyerek başladığı takdim konuşmasında "Ezanın daha güzel okunması, ezan ve salâ ile ilgili sorunlar ve çözüm önerilerini görüşmek amacıyla bu çalıştayları yapmaya başladık. İstanbul Haseki Abdurrahman Gürses Eğitim Merkezi'nde birincisini, Ankara Rıfat Börekçi Eğitim Merkezi'nde ikincisini gerçekleştirdiğimiz Ezan Çalıştayı'nın üçüncüsünü gerçekleştirmek için bir araya geldik. Bu vesile ile bugünkü çalıştaya ev sahipliği yapan Samsun İl Müftülüğü'ne ve İl Müftümüze teşekkür ediyorum." diyerek düşüncelerini ifade etti.

Din Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Yaşar Yiğit, "Merkezi sistem ezan uygulaması, başladığı günden bugüne kadar birtakım sorunları da beraberinde getirmiştir. 2012 yılından sonra Sayın Başkanımızın hassasiyeti ile merkezi ezan sisteminin tedricen kaldırılması söz konusu olmuştur. Bu doğrultuda her görevlimizin ezanı kendisinin okuması konusunda bir takım çalışmalar yapılmıştır. Ülke genelindeki 87.000'i aşkın camide 51.000'in üzerinde görevlimizin ezanı kendisinin okuduğu, bilgilerimiz arasındadır. Ezan ile ilgili şikâyetleri minimize etmek için bu tür çalışmalar yapmayı önemsiyoruz." diyerek konunun önemine dikkat çekti.

Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ali Erbaş, "İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy, "Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli" dizeleri ile duasını dile getirmiştir. 14 asırdan beri bu şehadetleri güzel bir seda ile dile getiren müezzin kayyımlarımız halen anılmaktadırlar. Din görevlilerimizin tamamını ezanı usulüne uygun ve güzel okuma yeterliğini haiz duruma getirmek ve görevlilerimizi bu doğrultuda bilinçlendirmek için bu çalıştayları yapmaktayız." sözleri ile duygu ve düşüncelerini dile getirdi.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yavuz Ünal, yaptığı açılış konuşmasında; "Gelen şikâyetlerin kahir ekseriyeti ezan ve salânın teknik kısımları ile alakalıdır. Zaman içerisinde ezana namaz vaktinin habercisi olmasının ötesinde İslam beldesinin kimliği, alemi olmak gibi bir misyon yüklenmiştir. Dünya üzerinde bu topraklar kadar şehidi olan, ezan sesi ile yoğrulmuş ve bu sesi özleyen başka bir coğrafya yoktur. Öncelikle ele alınması gereken konu bu nedenle ezan konusudur. Çalıştaylarımızda birbirine yakın olan illeri bir araya getirmek suretiyle bölgeye özel çözümler üretelim istiyoruz. İnsanların duymak istedikleri güzel ezanı dinletelim istiyoruz. Bu konuda önce alanda karşılaşılan sorunların tespitini yapmak, sonrasında temelden başlayarak sorunları çözmeyi arzu ediyoruz." sözleriyle çalıştayın hedefini dile getirdi.

Açılış konuşmalarının ardından sunumlara geçildi.

1. Oturumda Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Çakır tarafından "Ezanda Ses Kullanım Teknikleri" başlıklı sunum,

2. Oturumda Diyanet İşleri Başkanlığı Musiki Korosu Şefi Ali Osman Alaca tarafından "Ezanda Ses-Nefes Eğitimi ve İcra Edilecek Makamlar" başlıklı sunum,

3. Oturumda Samsun İl Müftüsü Veysel Çakı tarafından "Ezan ve Salâ Hizmetlerinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri" başlıklı sunumlar gerçekleştirildi.

Çalıştayda müzakereler neticesinde katılımcılar tarafından serdedilen teklif ve öneriler ile alınan kararlar şu şekilde oldu:

  1. Camilerde kullanılan ses cihazlarının teknik özellikleri, kullanım şekilleri ve karşılaşılan sorunların çözümü ile ilgili uzman bir eleman marifetiyle din görevlilerine yönelik uygulamalı bir eğitim gerçekleştirilmelidir.
  2. Çoklu merkezi ezan sistemine geçilmesi için mahalle düzeyinde lokal merkezler oluşturulması değerlendirilmeli; sistemin uygulanabilirliği, personel yeterlikleri, maliyet ve risk analizi vb. altyapı çalışmaları tamamlanarak bir rapor hazırlanmalıdır.
  3. Ezanı güzel okuma yeterliğini haiz personelin görev yaptığı camide ezan okuması sağlanmalıdır.
  4. Cami içi ve dışında kullanılan ses cihazlarının dB ölçümleri yaptırılarak ezanların 80 dB'i aşmamasına özen gösterilmelidir.
  5. Ezanmatiklerin kullanımına son verilmelidir.

Çalıştaya Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yavuz Ünal, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ali Erbaş, Din Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Yaşar Yiğit, Cami Hizmetleri Daire Başkanı Selahaddin Çelebi, Doç. Dr. Ahmet Çakır ve Ali Osman Alaca ile Samsun, Giresun, Ordu ve Sinop il müftüleri, il müftü yardımcıları ve ilçe müftüleri katıldı.

​​​​​​