Daire Başkanları


Basılı Yayınlar Daire Başkanlığı Faaliyetleri

Basılı yayınlarımızın, toplumumuzun ihtiyaç ve beklentileri dikkate alınarak çeşitliği sürekli artırılmakta, hemen her kesimden insanımıza yönelik yeni yayınlar üretilmektedir. Başkanlığın basılı yayınları: genel olarak kaynak eserler, çocuk, genç, kadın ve aileye yönelik kitaplar ile ilmî ve akademik eserler, kültür ve sanat eserleri, klasik yayınlar, prestij eserler gibi kategorilerden oluşmaktadır.

Başta dinimizin temel kaynağı Kur'an-ı Kerim'in, değişik ebat ve ölçülerde, çeşitli dönemler ve günümüz modern imkânları kullanılarak yazılan hat örneklerini yansıtan baskıları yapılmaktadır. Bu meyanda ayrıca yüce kitabımızın halkımızca kolay anlaşılmasına yardımcı olmak için Kur'an-ı Kerim Meali, Kur'an Yolu Tefsiri, Hak Dini Kur'an Dili adlı kitapların çeşitli zamanlarda basımı gerçekleştirilmiştir.

Peygamberimizin hadisleri ve sünnetinin anlaşılmasına yardımcı olmak için de Buhari-i Şerif, Hadislerle İslâm, Riyazü's-Salihin, Tecrid-i Sarih Tercemesi adlı kitaplar vatandaşlarımızın istifadesine sunulmuştur.  Bunlara ilave olarak çeşitli konularda; Mecelle Şerhi, Istılahat-ı Fıkhiyye Kamusu, İslam İlmihali, İlmihaller Serisi, Hukuk Kitaplığı ile Aile Kitaplığı, Mevlid Külliyatı, İrfan Külliyatı, Divan Serisi, Gençlik Kitaplığı, İnanç Serisi, Gönül Sultanları Serisi, Anlamak Serisi, Ahlak Kitaplığı, Kültür ve Sanat eserleri, Çocuk yayınları, Kur'an Kurslarına yönelik eserler; Engellilere, Cezaevlerine, Terör Mağduru Bölgelere yönelik yayınlar, İslamofobi ile Mücadele Kapsamında basılan kitaplar, Din Görevlilerine yönelik yayınlar, Özel Gündemli eserler ile Diyanet Takvimleri Daire'nin bastırmış olduğu başlıca eser serilerini oluşturmaktadır. Takvimler; çocuk takvimi, kitap takvimi, 12 yapraklı takvim ile yurt içi ve yurt dışı bölgelere ait namaz vakitlerini gösterir şekilde çeşitlenmektedir.

Diyanet yayınları MEB EBA sisteminde yer almış bulunmaktadır. Başkanlığımızca yapılan Yayın Kongreleri, Ortak Akıl Toplantıları ve benzeri çalıştaylarla dinî yayıncılığa yeni bakış açısı belirlenmekte, bu bağlamda dinî yayıncılık yapan yayınevleriyle ilişkiler geliştirilmektedir.

Diyanet yayınları içerik çeşitliliği ve zenginliğiyle artık entelektüel çevrelerin, sanat dünyası ile üniversitelerin dikkatini çekmekte, yayınlamış olduğumuz bazı eserler halen üniversitelerde ders kitabı olarak okutulmaktadır. Diyanet yayınları baskı kalitesi ve görselliğiyle de artık marka oluşturmaktadır. Yayınlarımızın tamamı dijital ortama aktarıl bulunmakta olup mobil uygulamaları da peyderpey kamuoyunun istifadesine sunulacaktır/sunulmaktadır. İhtiyaç ve taleplere göre yurt içi ve yurt dışında ücretsiz kitap dağıtımı yapılmaktadır. 

Basılı Yayınlar Daire BaşkanlarıSüreli Yayınlar ve Kütüphane Daire Başkanlığı Faaliyetleri

Başkanlık, 1962'de “Diyanet “ adlı süreli yayını, 1968 yılında “Diyanet Gazetesi" nin yayınını başlatmıştır. Diyanet İşleri Başkanlığı, 1979 yılında Diyanet Çocuk Dergisini, 1999 yılında Diyanet Avrupa Dergisini yayın hayatına kazandırmıştır. Süreli yayın faaliyetleri, günümüzde Diyanet İlmi Dergi, Diyanet Aylık Dergi, Diyanet Çocuk Dergisi ve yayın hayatına Mart-2012'de başlayan Diyanet Aile Dergisi ile devam etmektedir. Diyanet dergilerinin gündemleri, ülkemizin ve İslâm dünyasının içinden geçtiği süreçler dikkate alınarak hayatla iç içe olacak şekilde belirlenmektedir. Diyanet Dergi Özel Sayıları oluşturulmaktadır. Dergilerin tasarımları yenilenmekte, kütüphane hizmetleri çağın gerektirdiği şekilde yeniden ele alınmaktadır. Bu çerçevede Başkanlık kütüphanesinde yer alan tüm kitaplar kataloglandırılmıştır. Kocatepe Kütüphanesi yenilenmiş, Başkanlık merkezde bulunan Diyanet Kütüphanesi yeni konseptiyle hizmete açılmıştır. Diyanet Çocuk Dergisi 2017 yılında ödüle layık görülmüştür. Diyanet Dergileri uluslararası EBSCO HOST ve Ulusal ULAKBİM tarafından indekslenmekte olup MEB EBA sisteminde yer almaktadır. Dergiler, Diyanet Dergilik mobil uygulaması ile dijital ortamda yayımlanmaktadır.

Süreli Yayınlar ve Kütüphane Daire Başkanları


Yabancı Dil ve Lehçeler Daire Başkanlığı Faaliyetleri

Başkanlık, Türkçe eserler yanında yabancı dillerde de Orta Asya Türk cumhuriyetleri, Balkanlar ve Orta Doğu'da yaşayan dindaş ve soydaşlarımıza yönelik farklı dil ve lehçelerde eserler basmaktadır. Kur'an-ı Kerim Meali, Hadislerle İslâm, Temel Dini Bilgiler, Temel İslâm Bilgileri, İlmihal, Elif-Ba ve Hz. Peygamberin hayatı ile ilgili eserlerin farklı dil ve lehçelere bugüne kadar çevirisi yapılıp basımları gerçekleştirilmiştir. Yine kadın, aile, çocuk ve gençliğe yönelik eserler yanında Başkanlığın yurt dışı eğitim kurumlarının talep ve ihtiyaçları dikkate alınarak Milli Eğitim Bakanlığı ile koordineli şekilde ders kitaplarının çevirisine de ayrı bir önem verilmektedir. Taleplere uygun olarak yabancı dillerden Türkçeye çeviri yanında Türkçe serlerin de çevirisi yapılarak yurt dışında yaşayan vatandaş, soydaş ve din kardeşlerimizin hizmetine sunulmaktadır. Bütün bu yayınlarla Başkanlığın yurt dışına sunduğu hizmetler dikkate alınmakta, ülkemizin dinî-ilmî sahadaki birikim ve tecrübesi de dünyaya, soyday ve dindaşların istifadesine açılmaktadır. Başkanlığın farklı dil ve lehçelerdeki yayınları yurt içinde ve yurt dışında ihtiyaç ve taleplere göre ücretsiz dağıtılmaktadır.