Görevleri

 1-Toplumu din konusunda aydınlatmak; dini ve milli kültürü geliştirmek; milli birlik ve beraberliğe katkı sağlamak; Başkanlık faaliyetlerini tanıtmak ve Başkanlık personelinin eğitimine katkıda bulunmak amacıyla televizyon ve radyo ile yayın yapmak; bu amaçla yayınlanmak, piyasaya sunulmak üzere kaset, video, bant, audio cd, vcd, dvd ve benzeri her çeşit sesli ve görüntülü yayın ve programlar hazırlamak, hazırlatmak; ihtiyaç halinde bunları ücretsiz dağıtmak; bu faaliyetleri yapmak için gerektiğinde hizmet satın almak
 
2-Sesli ve görüntülü yayınların hazırlanması, çekimi, kaydı ve yayınlanması ile ilgili çalışmaları yapmak
 
3-Başkanlıkça hazırlattırılan veya yayınlanması talebi ile Başkanlığa gönderilen sesli ve görüntülü eserleri incelemek ve yayınlanıp yayınlanamayacağına karar vermek. Dini bakımdan daha teferruatlı incelenmesi gereken eserleri Din İşleri Yüksek Kuruluna sevk etmek. 
4-Başkanlıkça hazırlanan sesli ve görüntülü yayınların radyo ve televizyonlarda yayınlanması ile ilgili işleri yürütmek
 
5-Radyo ve Televizyonlarda yayınlanacak İslam’ın Aydınlığında ve Diyanetin Sesi gibi programlar ile belgesel, drama, çizgi film ve benzeri paket programların hazırlanmasında kayıt ve çekimlerinin yapılmasında gerekli teknik çalışmaları yürütmek ve bu konuda TRT ve diğer televizyon kuruluşları ile işbirliği sağlamak
 
6-Sesli ve görüntülü dini yayıncılık alanındaki gelişmeleri takip etmek, Başkanlığın sesli ve görüntülü yayınları için kısa, orta ve uzun vadede hedef ve projeler oluşturmak
7-Uluslar arası fuarlara katılmak, dini ve milli kültürümüzün belgelerini, fikir, sanat ve edebi eserlerin tanıtımını yapmak
 
8-Kayıtları yapılan çekimlerin arşivlenme hizmetini yürütmek
9-Genel Müdürlükçe verilen benzeri görevleri yapmak.