Görevleri

1-Kütüphanede bulunan yayınların tasnifini, fişlenmesini, demirbaş kayıtlarını yapmak; yayınların muhafazası için gerekli tedbirleri almak, bağışlanan kitaplarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek
 
2-Okuyucuların ödünç eser almak ve kütüphanede okumak suretiyle eserlerden yararlanmalarını sağlamak
 
3-Kütüphane ile ilgili iş ve işlemleri yapmak, kütüphanecilik alanında araştırmalar, yapmak, yaptırmak
 4-Tarihi ve sanat değeri olan eserlerin korunması ve okuyucuların bunlardan istifade edebilmesi için gerekli tedbirleri almak ve çalışmalar yapmak
 
 5-Kaybolan ve satın alma yoluyla yerine konulmayan eserlerin tazmin ve terkin işlemlerini yapmak
 
 6-Taşra teşkilatının kütüphane açma ve işletme faaliyetlerinde rehberlik yapmak
 
 7-Yurt içinde ve yurt dışında neşredilen ve Başkanlık kütüphanesinde bulunmasında fayda görülen eserlerin, ilgili birimlerle de koordine ederek satın alınmasını sağlamak
 
 8-Toplumu din konusunda aydınlatmak, Başkanlık personelinin hizmetlerinde verimli olabilmeleri için eğitimlerine katkıda bulunmak, okul öncesi ve okul çağındaki çocukları bilgilendirmek, yurt içi ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın dini ve milli kimliklerini koruyabilmelerine destek olmak ve Başkanlık faaliyetlerini tanıtmak amacıyla periyodik olarak dini, ilmi, edebi, ahlaki, kültürel, vb. konularda yazı, fotoğraf ve resimlerin yer aldığı dergiler ve başka süreli yayınlar hazırlamak
 
9-Süreli yayınların zamanında yayınlanabilmesi için gereken çalışmaları yapmak; yazıların incelenme süreçlerini takip etmek, dergilerin hatasız basımlarını sağlamak. 
       
 10-Süreli dini yayıncılık alanındaki gelişmeleri takip etmek, Başkanlığın süreli yayınları için kısa, orta ve uzun vadede hedef ve projeler oluşturmak
 
11-Genel Müdürlükçe verilen benzeri görevleri yapmak.