Görevleri

​1- Başkanlığın yayın politikaları doğrultusunda ihtiyaç duyulan basılı eserleri hazırlamak, hazırlatmak, gerçek ve elektronik ortamda yayımlanması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek
2- Toplumu din konusunda aydınlatmak; dinî birlik ve bütünlüğe, toplumsal kaynaşma ve huzura katkı sağlamak; engelli, hükümlü gibi özel ilgi ve desteğe muhtaç toplum kesimleriyle, çocuklar, gençler, aydınlar ve halk için yayınlar hazırlamak; aile ve gençliği tehdit eden zararlı akım ve faaliyetlere karşı halkımızı uyarmak amacıyla çeşitli yayınlar hazırlamak, hazırlatmak; gerektiğinde bunları ücretsiz olarak dağıtmak,
3- Başkanlıkça hazırlattırılan veya yayınlanması talebi ile Başkanlığa gönderilen eserleri incelemek ve yayımlanıp yayımlanamayacağına karar vermek. Dini bakımdan daha teferruatlı incelenmesi gereken eserleri Din İşleri Yüksek Kuruluna sevk etmek.
4-Resmi ve özel kurum ve kuruluşlar ile şahıslardan gelen ücretsiz yayın taleplerini değerlendirmek, uygun görülenleri imkânlar ölçüsünde karşılamak, 
5-Basılı dini yayıncılık alanındaki gelişmeleri takip etmek, Başkanlığın basılı yayınları için kısa, orta ve uzun vadede hedef ve projeler oluşturmak, 
6-Başkanlıkça yayınlanan basılı eserleri derlemek ve bir yayın arşivi oluşturmak,             
7-Uluslar arası fuarlara katılmak, dini ve milli kültürümüzün belgelerini, fikir, sanat ve edebi eserlerin tanıtımını yapmak,
8-Takvim hazırlamak,
9-Genel Müdürlükçe verilen benzeri görevleri yapmak.