DergidenSecmeler

$Resources:Magazine_MainTitle;
$Resources:Magazine_Title;
$Resources:Magazine_Explanation;
$Resources:Magazine_Detail;
$Resources:Announcaments_Ara;
 
İrfan Geleneğimiz - Prof. Dr. Mehmet Görmez

Kur’an-ı Kerim’de “Nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir.”

İrfan Geleneği ve Marifet- Prof. Dr. H. Kâmil Yılmaz

Allah Rasulü, ashabının eğitiminde irfan merkezli bir yol takip etmekteydi

İslam Sanatının Teşekkülü - Doç. Dr. Aziz Doğanay

İslam sanatından bahsetmeden önce sanat nedir sorusuna cevap arayıp daha sonra İslam sanatının niceliği hakkında seslendirilecek düşüncelere geçilebilir.

Prof. Dr. Turan Koç ile Din, Sanat ve Estetik Üzerine Söyleşi

Hocam, öncelikle İslam ve sanat ve estetiği üzerine çalışan, kafa yoran bir isim olarak Din-Sanat ilişkisini, özel de de İslam-Sanat ilişkisini nasıl anlamamız, nasıl temellendirmemiz gerekiyor?

Karıncanın Ayak Sesinden Gizli Kalbî Maraz: Riya - Prof. Dr. H. Kâmil Yılmaz

Kulun kalbinde ihlas ve samimiyet kökü bulunmadığında,yerine riya yerleşip dal budak salar ve böylece kul şeytanın dürtülerine boyun eğmeye başlar.

Kimin Muhaciriyiz? - Rukiye Aydoğdu

Kalbimizde taşıdığımız niyete göre yolculuğumuz kutlu bir göç, bir destan, ihlasın, sadakatin, kulluğun bir ifadesi olabilir. Çünkü bütün davranışlara anlam katan, onları Allah katında değerli kılan niyetlerdir. Niyetler, amellerin ruhudur.

Yeni Yüzyıl Yeni Diyanet Üzerine Söyleşi : Prof.Dr.Mehmet Emin Özafşar

Cumhuriyet'i kuran irade, dini bu toprakların asli unsuru olarak görmüş, din olmadan bir toplumun bekasının, bir milletin yarınının olmayacağı gerçeğini idrak etmiştir.

Gelin Tanış Olalım: Prof. Dr. Kemal Sayar - Psikiyatr

Gelin Tanış Olalım: Prof. Dr. Kemal Sayar - Psikiyatr

Popüler Kültürün Kimsesizleri: Prof. Dr. Nevzat Tarhan

Popüler Kültürün Kimsesizleri: Prof. Dr. Nevzat Tarhan

Genç Dindarlığı ve Algılar - Prof. Dr. Mustafa Tekin İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Genç Dindarlığı ve Algılar - Prof. Dr. Mustafa Tekin İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

İslam’ın Gençlik Tasavvuru - Prof. Dr. Mehmet Emin Ay Bursa İl Müftüsü

İslam’ın Gençlik Tasavvuru - Prof. Dr. Mehmet Emin Ay Bursa İl Müftüsü

Kalpleri Mescitlere Bağlı Olan Gençler - Prof. Dr. Yusuf Ziya Keskin Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Kalpleri Mescitlere Bağlı Olan Gençler - Prof. Dr. Yusuf Ziya Keskin Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

“Bitkisel Tedavi” Üzerine Prof. Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu ile Söyleşi

“Bitkisel Tedavi” Üzerine Prof. Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu ile Söyleşi

Müslümanın Varlıkla İmtihanı - Prof. Dr. H. Kâmil Yılmaz Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı

Müslümanın Varlıkla İmtihanı - Prof. Dr. H. Kâmil Yılmaz Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı

Barış Ve Şiddet Sarmalında İslam

Prof. Dr. Kadir ALBAYRAK Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Kurgu İle Gerçek arasında İslam ve Tedhiş

Prof. Dr. Murat ÇEMREK Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Şiddet; bir din, bir mezhep, bir toplum, bir bölge, bir devlet sorunu değil, küresel bir insanlık sorunudur

Prof. Dr. Mehmet Emin Özafşar: Söyleşi: Dr. Faruk GÖRGÜLÜ

Şiddet Karşısında İslam

Prof. Dr. Mehmet Görmez Diyanet İşleri Başkanı

Mülteciler: Yaralı Yürekler - Prof. Dr. Mehmet Görmez Diyanet İşleri Başkanı

Mülteciler: Yaralı Yürekler - Prof. Dr. Mehmet Görmez Diyanet İşleri Başkanı

Elif Özmenek ÇARMIKLI: “Göç Açısından Türkiye Artık Transit Olduğu Kadar Hedef Ülke Konumundadır.”

Elif Özmenek ÇARMIKLI: “Göç Açısından Türkiye Artık Transit Olduğu Kadar Hedef Ülke Konumundadır.” Söyleşi: Dr. Lamia LEVENT Diyanet İşleri Uzmanı

Ortadoğu’da Yaşanan Trajedinin Bir Sonucu Olarak Mültecilik Doç. Dr. Mehmet ŞAHİN

Ortadoğu’da Yaşanan Trajedinin Bir Sonucu Olarak Mültecilik Doç. Dr. Mehmet ŞAHİN SDE Başkan Yardımcısı Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi

Çanakkale’nin Anlattığı Savaş Ahlakı - Prof. Dr. Mehmet Görmez

Çanakkale’nin Anlattığı Savaş Ahlakı - Prof. Dr. Mehmet Görmez Diyanet İşleri Başkanı

Çanakkale’de Kader Birliği Eden Ümmet

Çanakkale’de Kader Birliği Eden Ümmet - Halide ALPTEKİN

MEHMET NİYAZİ: “Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti Varsa Bunda Çanakkale’de Kazanılan Zaferin Büyük Payı Vardır.”

SÖYLEŞİ MEHMET NİYAZİ: “Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti Varsa Bunda Çanakkale’de Kazanılan Zaferin Büyük Payı Vardır.” Söyleşi: Dr. Lamia LEVENT Diyanet İşleri Uzmanı

Yetmiş İki Millete Bir Gözle Bakmak Anadolu’da Birlikte Yaşama Kültürü

Yetmiş İki Millete Bir Gözle Bakmak Anadolu’da Birlikte Yaşama Kültürü Prof. Dr. H. Kâmil YILMAZ Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı

Hz. Peygamber (s.a.s.), Birlikte Yaşama Ahlakı ve Hukuku

Hz. Peygamber (s.a.s.), Birlikte Yaşama Ahlakı ve Hukuku - Prof. Dr. Mehmet Görmez Diyanet İşleri Başkanı

İslam Dünyasında Yeni Dinî Hareketler

Yrd. Doç. Dr. Faruk SANCAR Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Orta Doğu'da Çatışan Siyasi Çıkarlar mı, Mezhep mi?

Prof. Dr. Birol AKGÜN Yıldırım Beyazıt Üniversitesi SBF

Günümüzde Yeni Dinî Anlayışlar

Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ Diyanet İşleri Başkanı

Bütün yapılan iyilikler; tebessüm ve merhamet önce bizim şahsımıza değer katıyor

Prof. Dr. Hasan Kamil YILMAZ: “Kişi iyilik yaptığı zaman bu iyilik aslında kendisine dönüyor. Bütün yapılan iyilikler; tebessüm ve merhamet önce bizim şahsımıza değer katıyor.” Söyleşi: Dr. Faruk GÖRGÜLÜ

Vakit İyilik Vakti Bu Ramazan ve Her Zaman

Haydar BEKİROĞLU Malzeme Yönetimi ve Satın Alma Daire Başkanı

Ramazan ve İyilik

Yrd. Doç. Dr. Mustafa EREN Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Ramazan ve İyilik

Prof. Dr. Mehmet Görmez Diyanet İşleri Başkanı

Medya ve Din Algısı

Dr. Yüksel Salman Dini Yayınlar Genel Müdürü

Medya ve Din

Prof. Dr. Mehmet Görmez Diyanet İşleri Başkanı

İlim, Marifet ve Hikmet İlişkisi

Prof. Dr. H. Kâmil YILMAZ Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı

İlim, Hikmet ve Marifet Yolculuğumuz

Prof. Dr. Mehmet Görmez Diyanet İşleri Başkanı

Namaz: Divan-I İlahîde Durup Tevhide Ermektir

Prof. Dr. H. Kâmil YILMAZ Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı

Alnı Secdeye Varan Simalar

Dr. Ekrem KELEŞ Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı

Camileri İnşa Edip Namazı Kaybetmek

Prof. Dr. Mehmet Görmez Diyanet İşleri Başkanı

Rahmet ve Merhameti Topluma Yaymak

Rahmet ve Merhameti Topluma Yaymak Prof. Dr. Hasan Kâmil YILMAZ - Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı

Göreve Başlama Mesajı

Göreve Başlama Mesajı Prof. Dr. Mehmet Görmez Diyanet İşleri Başkanı

Haber Ahlakı

Haber Ahlakı - Prof. Dr. Mehmet Görmez Diyanet İşleri Başkanı

“DAİŞ benzeri yapıların kullandıkları şiddet, hiddet, nefret ve silahın İslam’dan meşru hiçbir referansı asla olamaz.”

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ "DAİŞ benzeri yapıların kullandıkları şiddet, hiddet, nefret ve silahın İslam'dan meşru hiçbir referansı asla olamaz."

Din ve Kimlik

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez'in Diyanet Aylık Dergi Mart 2016 sayısında kaleme aldığı başmakalesi.

Din, Kimlik ve Yabancılaşma

Dergimizin Mart sayısında yer alan Doç. Dr. Halil Aydınalp'in kaleme aldığı çerçeve yazısı.

İnsanlığı Yaşatmak İçin Gelin Birlik Olalım

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez'in Diyanet Aylık Dergi Nisan 2016 Kutlu Doğum Özel sayısında kaleme aldığı başmakalesi

Kesretten Vahdete - Gelin Birlik Olalım

Diyanet İşleri Başkan Yardımcımız Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz'ın Nisan 2016 sayımızda kaleme aldığı çerçeve yazısı.

HAYRA ANAHTAR, ŞERRE KİLİT: İslam Ümmeti

Diyanet İşleri Başkan Yardımcımız Prof. Dr. Yavuz Ünal'ın Mayıs 2016 sayımızda kaleme aldığı çerçeve yazısı.

Hz. İbrahim’in Milleti, Hz. Muhammed’in Ümmeti

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez'in Diyanet Aylık Dergi Mayıs 2016 sayısında kaleme aldığı başmakalesi.

Gelin Gönüller Yapalım, Bu Ramazan ve Her Zaman

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez'in Diyanet Aylık Dergi Haziran 2016 sayısında kaleme aldığı başmakalesi.

İman Kardeşliğinin Tezahür Sahnesi Bayramlar

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez'in Diyanet Aylık Dergi Temmuz 2016 sayısında kaleme aldığı başmakalesi.

15 Temmuz Darbe Girişimi ve Din İstismarına Karşı Birlik, Dayanışma ve Gelecek Perspektifi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez'in Diyanet Aylık Dergi Ağustos 2016 sayısında yayımlanan başmakalesi.

Bizi Aldatan Bizden Değildir

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanımız Dr. Ekrem Keleş'in Ağustos 2016 sayısı için kaleme aldığı makale.

Din İstismarı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez'in Diyanet Aylık Dergi Eylül 2016 sayısında yayımlanan başmakalesi.

Cami ve Kitap

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez'in Diyanet Aylık Dergi Ekim 2016 sayısında yayımlanan başmakalesi.

Güven Toplumunun Önündeki Engeller ve Çözüm Yolları

Diyanet Aylık Dergi Kasım 2016 sayısı gündem yazısı.

Güvenli Topluma Giden Yol

Diyanet Aylık Dergi Kasım 2016 sayısı gündem çerçeve yazısı.

Fitneden Barış ve Güven Toplumuna

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez'in Diyanet Aylık Dergi Kasım 2016 sayısında yayımlanan başmakalesi.

Kulluğa Engel Yoktur

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez'in Diyanet Aylık Dergi Aralık 2016 sayısında yayımlanan başmakalesi.

Fitne ve Nifak

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez'in Diyanet Aylık Dergi Ocak 2017 sayısında yayımlanan başmakalesi.

Hilaf mı? İhtilaf mı?

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez'in Diyanet Aylık Dergi Şubat 2017 sayısında yayımlanan başmakalesi.

Sanal Dünyada Gerçeklik

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez'in Diyanet Aylık Dergi Mart 2017 sayısında yayımlanan başmakalesi.

BAŞMAKALE - Prof. Dr. Mehmet Görmez

HZ. PEYGAMBER VE GÜVEN TOPLUMU

BAŞMAKALE - Prof. Dr. Mehmet Görmez

KORKU ENDÜSTRİSİ: İSLAMOFOBİA

BAŞMAKALE - Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ | Diyanet İşleri Başkanı

ÜZERİMİZDE HER CANIN HAKKI VAR

Prof. Dr. Mehmet Görmez / Diyanet İşleri Başkanı

15 TEMMUZ'UN YILDÖNÜMÜNDE / BAŞMAKALE

BUGÜNDEN 15 TEMMUZ'A BAKMAK

Yrd. Doç. Dr. Fatih Ergutay

DEİZM, ATEİZM, NİHİLİZM KISKACINDA İNSANLIK

Dr. Yüksel Salman

İNANCI KORUMAK

Dr. Ekrem KELEŞ / Diyanet İşleri Başkan Vekili

DİN GÜVENLİĞİ BAĞLAMINDA DİNİN DOĞRU ANLAŞILMASI VE YORUMLANMASI

Prof. Dr. Kaşif Hamdi OKUR | Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi

DİN EMNİYETİ

Dr. Ekrem KELEŞ | Diyanet İşleri Başkan Vekili

İSLAM MEDENİYETİNİN İŞARETLERİNİ TAŞIYAN MEKÂNLAR: CAMİLER/MESCİTLER

Prof. Dr. Bayram Ali ÇETİNKAYA

GÖREVE BAŞLAMA MESAJI

Prof. Dr. Ali ERBAŞ | Diyanet İşleri Başkanı

HZ. PEYGAMBER VE MEVLİT KANDİLİ GELENEĞİ

Dr. Emine GÜMÜŞ BÖKE

MEVLİD-İ NEBİ /BAŞMAKALE

Prof. Dr. Ali ERBAŞ / Diyanet İşleri Başkanı

İNSANIN MANEVİ VE ZİHİNSEL BOYUTUNU İFADE EDEN DÖRT KUR’AN TERİMİ: KALP, RUH, NEFİS, AKIL

Prof. Dr. Mustafa ÇAĞRICI

İYİ VE KÖTÜNÜN MÜCADELE ALANI: NEFİS

Prof. Dr. Ali ERBAŞ Diyanet İşleri Başkanı

MÜBAREK ŞEHİR KUDÜS

Prof. Dr. Ahmet AĞIRAKÇA

KUDÜS

Prof. Dr. Ali ERBAŞ/Diyanet İşleri Başkanı

İslam, Çevre ve Ahlak

Prof. Dr. Huriye Martı / Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı

ÇEVRE / BAŞYAZI

Prof. Dr. Ali ERBAŞ / Diyanet İşleri Başkanı

KIZIL ELMA’DAN İ’LA-YI KELİMETULLAH’A TARİH ŞUURU

Prof. Dr. Mustafa S. KÜÇÜKAŞCI

TARİH BİLİNCİ / BAŞMAKALE

Prof. Dr. Ali ERBAŞ / Diyanet İşleri Başkanı

GÖÇ, SIĞINMA VE MEDENİYETİN DAYANIŞMA KODLARI

Prof. Dr. Celaleddin ÇELİK

BAŞMAKALE

Prof. Dr. Ali ERBAŞ / Diyanet İşleri Başkanı

Hayatı İsraf etmek

Prof. Dr. Enbiya YILDIRIM

BAŞMAKALE

Prof. Dr. Ali ERBAŞ / Diyanet İşleri Başkanı

​​​​​​