4696 Sayılı Kanun

KANUN NO : 4696
BAZI AY ADLARININ GEGiSTiRiLMESi HAKKINDA KANUN
10 Ocak 1945
(Resmi Gazete ile nesir ve ilani : 15 Ocak 1945 - Sayi : 5905)
 
Madde 1- Tesrinievvel ayi Ekim, Tesrinisani ayi Kasim, Kaununuevvel ayi Aralik ve Kanunusani ayi Ocak olarak degistirilmistir.
         
Madde 2 - Bu kanun yayimi tarihinde yürürlüge girer.
         
Madde 3 - Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.