Din Görevlisi Mesleki Gelişim Çalışmaları

DİN GÖREVLİSİ MESLEKİ GELİŞİM ÇALIŞMALARI

Öteden beri mihrapları imamsız, minberleri hatipsiz, minareleri ezansız bırakmayan din görevlilerimiz, sadece ezan okumak ve namaz kıldırmakla yetinmeyip toplumda din ve sosyal hizmet gönüllüleri olarak çalışan, çevresindeki insanların derdiyle dertlenen kimselerdir. Kadın-erkek, genç-yaşlı, fakir-zengin, sağlıklı-engelli ayrımı gözetmeksizin toplumun bütün kesimlerine din hizmeti ulaştırma gayret ve heyecanı taşıyan, topluma muhabbet, kardeşlik, birlik ve dirlik aşılayan örnek şahsiyetlerdir. Din görevlilerimiz insanları yargılamadan, hor görmeden, ötekileştirmeden sevgi, saygı, hak-hukuk, hoşgörü ve empati esaslarına dayanan bir din hizmeti anlayışıyla hareket etmektedir.

Dünyada meydana gelen hızlı değişim ve gelişimlerle bağlantılı olarak ihtiyaç ve beklentiler değişmektedir. Bu yüzden din görevlisi İslam'ın rahmet yüklü evrensel mesajlarını yaşama ve topluma aktarma noktasında kendini sürekli yenilemek durumundadır.

Başkanlığımız din görevlilerinin aşk ve heyecanlarını sürekli koruyarak kalplerini diri, zihinlerini duru, bilinçlerini şuurlu tutmak, yürütülen din hizmetlerinde etkinlik ve verimliliği artırmak, bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmak, örnek projeleri tespit ederek yaygınlaştırmak, din görevlilerinin mesleki ve kişisel yönden kendilerini geliştirmelerini, planlı çalışma alışkanlığı kazanmalarını sağlamak amacıyla çeşitli çalışmalar yürütmektedir.

Bu kapsamda Başkanlığımız din görevlilerine yönelik Cami Görevlileri Çalıştayları, Bilgi ve Tecrübe Paylaşımı Toplantıları, eğitim seminerleri vb. faaliyetler gerçekleştirmekte, her yıl Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle din görevlileri arasında Hafızlık, Kur'ân-ı Kerimi Güzel Okuma, Ezanı Güzel Okuma, Etkili Hutbe Sunumu, Hutbe ve Şiir Yazma, Bilgi ve Proje yarışmaları düzenlemektedir.