Aile ve Dini Rehberlik Büroları

​AİLE VE DİNİ REHBE​RLİK BÜROLARI

​        

          Diyanet İşleri Başkanlığının stratejik amaçlarından ilki din hizmetlerini toplumun her kesimine ulaştırmak ve etkinliğini artırmaktır. Toplumumuzda d​in güçlü bir referans kaynağı olma durumunu devam ettirmektedir. Toplumda saygın bir yeri olan din görevlileri din hizmetlerinin doğru ve etkin şekilde icra edilmesini sağlamanın yanı sıra vatandaşlarımızla yakın ilişki içinde olmaları sebebiyle, dini konularda danışmaya yönelik pek çok müracaat ile de karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu danışma taleplerinin din ile ilgili olan kısmına bizzat cevap vermek, ayrıca gerekli olan durumlarda müracaat edeni sağlık, hukuk ve güvenlik birimleri gibi uygun kurumlara yönlendirmek amacıyla il müftülükleri bünyesinde 2003 yılından itibaren bir danışma birimi olarak Aile ve Dinî Rehberlik Büroları hizmete açılmıştır. Bürolar dinî danışma ve rehberlik birimleri olup 633 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak görev yapmaktadırlar. 

       Aile ve Dini Rehberlik Büroları 2017 yılı itibarıyla 81 İl ve 293 İlçe Müftülüğüne bağlı olarak hizmet vermektedir. Bürolarda 1457'si kadın, 721'i de erkek olmak üzere toplam 2178 personel görev yapmaktadır. 

resim.PNG

           Büro personelinin unvana göre dağılımı; 772 vaiz, 48 din hizmetleri ve eğitim uzmanı, 925 Kur'an kursu öğreticisi, 314 imam-hatip ve müezzin kayyım şeklindedir. Şube müdürü, murakıp, veri hazırlama ve kontrol işletmeni gibi unvanlarda görev yapan büro personeli sayısı ise 54'tür. Büro hizmetleri genel olarak vaiz ve Kur'an kursu öğreticileri tarafından yürütülmektedir.