Cami Rehberliği Hizmetleri

CAMİ REHBERLİĞİ HİZMETLERİ

Cami ve mescitlerin işlevleri kadim geleneğimizde olduğu gibi günümüzde de oldukça ehemmiyetlidir. İslam tarihi boyunca yerleşim yerlerinin kimliğinin oluşmasında önemli yeri olan camilerimiz, sosyal hayatın kalbinin attığı birer medeniyet merkezi mesabesindedir. Bu yönüyle camiler, geçmişten günümüze cemaatle ibadet neşesinin yaşandığı birer mabet, İslam dini ile ilgili önemli bilgilerin öğrenildiği ve aktarıldığı birer mektep, İslam medeniyeti, tarihi, mimarisi ve sanatına dair pek çok eşsiz örneği bünyesinde barındıran birer kültür merkezi konumundadır.

Ülkemizde turizm sektörünün gelişmesiyle birlikte cami ziyaretlerinde artışlar gözlenmekte, bu sebeple ziyaretler sırasında sunulan rehberlik hizmetlerinin önemi her geçen gün daha da artmaktadır.

Başkanlığımızca yerli ve yabancı turistlerce ziyaret edilen camilerin tespitine yönelik 2017 yılında bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Buna göre Mayıs- Ekim aylarını kapsayan altı aylık süreçte ülke genelinde 13.177 cami, yaklaşık 12.2 milyon yerli ve 3.8 milyon yabancı turist tarafından ziyaret edilmiştir. Cami ziyaretleri en çok İstanbul, Bursa, Konya ve Antalya illerinde gerçekleştirilmiştir. Ziyaretçilerin konuştukları dillerden öne çıkanlar ise İngilizce, Arapça, Rusça ve Almanca olarak tespit edilmiştir.

Kurulduğu günden bu zamana inşa edildiği sağlam temeller üzerinde hizmet anlayışını asrın gereklerine göre geliştiren Başkanlığımız, camilerdeki rehberlik hizmetlerinin geliştirilmesi için zaman zaman ilgili Bakanlık ve Kuruluş temsilcilerinin katıldığı toplantılar düzenlemiştir. Bu bağlamda yerli ve yabancı turistlerce gerçekleştirilen cami ziyaretlerinde Başkanlığımız bünyesinde istihdam edilen Cami Rehberleri marifetiyle İslam dini, tarihi, mimarisi ve sanatına dair doğru ve güvenilir bilgilendirmeler yapılmaktadır.