Haritalar

  ​​​​​​​​​​​​​​​HARİTALAR
Yukarıdaki  haritalar 1978 ve 2016 tarihinde İstanbul'da düzenlenen Ru'yet-i Hilal Konferans Kararları içerisinde bulunan kriterlere ve göre hazırlanmış olan 2018 yılına ait hilal görülebilirlik sınırlarını belirten haritadır. Haritaların altındaki ok işaretlerini kullanarak tüm haritaları görebilirsiniz.
 
HARİTALAR HAKKINDA AÇIKLAMALAR
Haritalar üzerindeki tarih ve saatler Greenwich'e göre hesaplanmıştır.
İÇTİMA: Ay yörünge hareketini yaparken bir an dünya ile güneş arasına girer ve dünya, ay, güneş bir doğrultuda bulunur. Bu konuma İÇTİMA denir. Bu konumda ay ile güneş birlikte doğar ve batar. Bu anda ayın karanlık yüzü bize dönüktür. Bu anın tarih, saat ve dakikası verilmektedir. İçtima anında ayın karanlık yüzü bize dönük olduğundan hiç bir şekilde dünyanın hiç bir yerinden hilal olarak görülemez.
 
HİLALİN İLK GÖRÜNÜŞ ZAMANI (RU'YET): Güneş ile ay arasındaki açıklığın belirli bir değere ulaştığı zaman olup, hilalin ilk göründüğü anı tarih, saat ve dakika olarak göstermektedir.
 
Harita üzerindeki sarı işaret güneşin, yanındaki hilal sekli de ayın o andaki konumlarını vermektedir.
 
Ayın ilk hilal seklinde görülebileceği zaman, Güneş ile ay arasındaki açısal uzaklığın en az 8°(derece ) olduğu zamandır.
 
Kırmızı çizginin içinde sarı ile taralı alanda güneş battığı anda hilal görülebilir. Bu taralı alanın dışındaki yerlerde güneş battığı anda ayın ufuktan yüksekliği gereğinden az olacağı için buralarda hilali görmek o gün için mümkün değildir. O yerlerde hilal ancak ertesi günü görülebilir.