Sosyal Hizmet Kurumlarında Yürütülen Din Hizmetleri

​​ 

​     SOSYAL HİZMET KURUMLARINDA DİNÎ DANIŞMANLIK

 MANEVİ DESTEK FAALİYETLERİ

    Başkanlığımızın toplumu ilgilendiren sosyal problemler karşısında koruyucu, önleyici hizmet sunmaktadır. Sosyal hizmet alanlarında dini içerikli problemlerin çözümünde Aile ve Dini Rehberlik Büro personeli dini danışmanlık ve manevi destek çalışmalarında aktif rol almaktadır. Aile müessesinde yaşanan kırılmalara bağlı olarak ortaya çıkan dezavantajlı kesimlerin hayata tutunmaları ve olumsuzluklarla baş etme hususunda destek faaliyetleri yapılmaktadır.

   Boşanmaların artması ve ebeveynlerin sıcaklığından mahrum çocukların devlet eliyle bakımı ve korunması amacıyla çeşitli sosyal hizmet kurumları faaliyet göstermeye başlamıştır. Aile içi iletişim sorunlarının artması, şiddet ve istismar mağduru kadınların korunması ve desteklenmesine yönelik mekanizmalar içinde kadın konukevleri kurulmuş ve problem yaşayan kadınlar buralara başvuru yaparak koruma/korunma talep etmişlerdir. Modern çağın aile üzerindeki diğer bir olumsuz etkisi de ebeveynlerin ailelerinden dışlanmasıdır. Bu sorun ile karşı karşıya kalanlar için yaşlı bakım merkezleri gibi sosyal hizmet kurumları kurulmuştur.

   Diyanet İşleri Başkanlığı huzurevleri, yetiştirme yurtları, kadın konukevi, hastaneler, cezaevleri gibi manevi rehberliğin ayrı bir önem taşıdığı alanlarda ve toplumun himayeye muhtaç kesimleri ve engellilere yönelik olarak yürüttüğü din hizmetlerinde, bu alanın gerektirdiği özellik ve duyarlılıklara uygun bir şekilde hizmet sunmaktadır.

    Sosyal hizmet kurumlarında sunulan din hizmeti yapı olarak diğerlerinden farklıdır. Dolayısıyla buralarda hizmet yürütecek personelinde donanım olarak farklı olması gerekmektedir. Burada sunulan hizmetin aktive edilmesi amacıyla personelin yetiştirilmesi ve yardımcı kaynakların oluşturulmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

 resim1.PNG

 Grafik-10: Sosyal Hizmet Kurumlarında Yapılan Faaliyetlerin Yıllara Göre Dağılımı

​     Sistemden alınan verilere göre, 2016 yılında sosyal hizmet kurumlarında 4782 faaliyet gerçekleştirilmiştir. 2015 yılı faaliyetine göre kısmen bir artış söz konusudur. Özellikle huzurevlerinde yürütülen manevi destek hizmetinin Aile ve Dini Rehberlik Bürolarına devredilmesiyle buralarda gerçekleştirilen faaliyetler artarak devam etmektedir. Buralarda yürütülen din hizmetinin sistematik hale getirilmesi amacıyla hazırlanan rehber sayesinde nitelik olarak hizmetin seviyesi yükselecektir. Görev yapan personelin ilerleyen yıllarda hizmet içi eğitime alınması ile hizmet kalitesi ivme kazanacaktır.  

  2016 yılında Başkanlığımıza bağlı 1226 personel sosyal hizmet kurumlarında aktif görev almıştır.

     2016 yılında Daire Başkanlığı tarafından sosyal hizmet kurumlarına yönelik dini danışmanlık ve manevi destek hizmetlerini geliştirmeye ve kurumlarda hizmet sunan din görevlilerini desteklemeye yönelik yapılan faaliyetler devam etmiş daha önceki yıllarda hazırlanan kitaplar gözeden geçirilerek tekrar basımı gerçekleştirilmiş ve illere gönderilmiştir.

   ​   Bunun dışında yapılan faaliyetleri ise genel olarak: