ANKARA VE MEKKE İÇİN CEMAZİYELAHİR HİLALİNİN TEKNİK AÇIKLAMASI

 
15 Şubat 2018 Perşembe günü Greenwich saatiyle 21:05'de İÇTİMÂ, 16 Şubat 2018 Cuma günü Greenwich saatiyle 13:35'de RU'YET olacak ve hilal ilk defa Avustralya Hint Okyanusunun doğusundan itibaren görülmeye başlayacaktır.          
 
İçtima günü olan 15 Şubat 2018 Perşembe günü ay güneşten  Ankara’da 21dakika,  Mekke'de ise 17 dakika önce batacak ve güneş battığı anda  hilal  Mekke'de 03° 33', Ankara'da ise 03° 37' ufkun altında bulunacağından hilal her iki şehirden de görülmeyecektir. 

Ru'yet günü olan 16 Şubat 2018 Cuma günü ay güneşten  Ankara’da 37 dakika,  Mekke'de ise 35 dakika sonra batacak ve güneş battığı anda  hilal  Mekke'de 06° 52', Ankara'da ise 05° 44'  ufkun  üstünde  bulunacağından hilal her iki şehirden de rahatlıkla  görülecektir.

Cemaziyelahir ayının birinci günü olan 17 Şubat 2018 Cumartesi günü ay güneşten; Ankara'da 1 saat 36 dakika, Mekke'de 1 saat 27 dakika sonra batacaktır. Güneş battığı anda hilal Mekke'de 18° 16', Ankara'da 16° 01' ufkun üstünde bulunacaktır.