ANKARA VE MEKKE İÇİN ZİLKADE HİLALİNİN TEKNİK AÇIKLAMASI

 
13 Temmuz 2018 Cuma günü Greenwich saatiyle 02:48'de İÇTİMÂ, aynı gün Greenwich saatiyle 16:15'de RU'YET olacak ve hilal ilk defa Afrika Kıtasının doğusundan itibaren görülmeye başlayacaktır.    
 
İçtima ve Ru'yet günü olan 13 Temmuz 2018 Cuma günü Ankara’da ay güneşten 22 dakika, Mekke'de ise 25 dakika sonra batacaktır. Güneş battığı anda hilal Mekke'de 04° 39', Ankara'da 03° 05' ufkun üstünde bulunacaktır. Fakat ufuk yüksekliği kriteri olan 5° sağlanmadığı için Ankara ve Mekke'den hilal görülemeyecektir. 
 
Ru'yet günü olan 15 Ağustos 2015 Cumartesi  günü ay güneşten; Ankara'da 15 dakika, Mekke'de ise 27 dakika sonra batmakta ve güneş battığı anda hilal, Ankara'da 2° 10', Mekke'de 5° 20' ufkun üstünde bulunmaktadır. Hilal görülebilirlik kriterleri sağlanmadığı için Ankara'da hilal görülemeyecektir. Fakat hilal Mekke'den ve Avustralya Kıtasının doğusundan itibaren görülmeye başlayacaktır.    
 
Zilkade ayının ilk günü olan 14 Temmuz 2018 Cuartesi günü ay güneşten; Ankara'da 1 saat 14 dakika, Mekke'de 1 saat 23 dakika sonra batacak ve güneş battığı anda hilal, Ankara'da 12° 20', Mekke'de ise 17° 08' ufkun üstünde bulunacaktır.